Voľné pozície MEDI ADOS

Hľadáme nových spolupracovníkov

Domáca ošetrovateľská starostlivosť MEDI ADOS je poskytovaná sestrou s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

 

Ošetrovateľský tím domácej ošetrovateľskej starostlivosti MEDI ADOS tvoria zdravotné sestry. Našu činnosť rozširujeme a hľadáme ďalších spolupracovníkov/spolupracovníčky.

Dnes je trendom poskytovať starostlivosť doma v domácom prostredí, v kruhu najbližších. To je dôvod, prečo rastie záujem o tento typ služby. Preto by sme radi rozšírili náš kolektív o nové sestričky – ženy alebo mužov, ktorí svoju prácu berú ako poslanie, pracujú svedomito. Sú propacientsky založení, plní lásky a pochopenia pre potreby pacientov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sú mnohokrát v zložitých situáciách a rozpakoch pri rozhodovaní či zabezpečia pre svojich blízkych tú najlepšiu starostlivosť.

Možno hľadáme práve Vás…

Podmienky prijatia:

– ukončené SŠ ev. VŠ vzdelanie v odbore sestra

– prax pri lôžku pacienta aspoň 5 rokov

– vedomosti a praktické zručnosti s ošetrovaním rán

– vedomosti a praktické zručnosti s podávaním liečiv i.v., i.m., s.c.

– vedomosti a praktické zručnosti v komunikácii s pacientov

– empatia a asertivita

– pokora, edukačné schopnosti.

Radi zaučíme, poskytneme odborné vedenie, podporíme v ďalšom štúdiu a vo vzdelávaní.

Svoj profesný životopis (stručný) spolu s kontaktnými údajmi zasielajte na mailovú adresu: ornyi@mediados.sk

Ak máte záujem spolupracovať, máte doplňujúce otázky, kontaktujte nás prípadne vyplnením formulára.