Test na Koronavírus Covid 19
  Author

  Test na Koronavírus Covid 19

  Test na Koronavírus Covid 19

  V rámci testovania na Covid19 existujú dve metódy odberu. Jednou je výter nosa a hrdla, čiže nasopharyngu a oropharyngu. Je to štandardá metóda vyšetrenia, nazývaná aj ako PCR metóda.

  Druhá metóda nazývaná aj ELISA. Ide o stanovenie hodnôt vytvorených protilátok v krvnej plazme, čiže o hodnoty IgA, IgG, IgE. Podľa týchto výsledkov je môžné dokázať, či sa pacient s koronavírusom stretol a má protilátky, alebo je v akútnej, čiže infekčnej fáze.

  Samozrejme, že výsledky, ktoré dostanete po testovaní sú oficiálne akceptované a spadajú do štatistík Uradu verejného zdravotníctva. Preto je povinnosťou každého odberného miesta dodržať štandardné postupy pri odbere a aj evidenciu do laboratórneho informačného systému, nakoľko všetky údaje putujú aj do Národného centra zdravotníckych informácií.

  Postup odberu

  PCR

  Odber vždy vykonáva skúsený pracovník zaškolený na odber infekčného biologického materiálu.

  Pacient, ktorý sa rozhodne podstúpiť PCR test na koronavírus, by nemal pred odberom aspoň dve hodiny piť, jesť a ani žuť žuvačku, nevyplachovať si ústa ústnymi vodami. Tesne pred odberom si pacient odkašle a z hrdla sa mu spraví ster. Nejde o klasický výter hrdla, ako sme všetci zvyknutí. Ide o ster z hornej časti hrdla.

  Výkon nie je bolestivý, ale niektorým pacientom môže byť tento úkon nepríjemný. Druhý výter sa realizuje z oboch nosných dierok priloženým druhou tenšou štetôčkou. Tu je potrebné, aby sa pacient sústredil na dýchanie, nakoľko sa vytiera zadná časť nosa, teda nasopharyng, čo môže tiež u niektorých pacientov spôsobiť nepríjemný pocit.

  Je dobré, ak pacient vie, čo sa bude diať, aby sa vedel na výkon pripraviť. Oba výtery trvajú maximálne 15 sekúd.

  ELISA

  Pri tomto type testu ide o stanovenie protilátok v krvnej plazme, takže sa odoberie vzorka pacientovej krvi v množstve 7,5 ml do skúmavky s gelovou zložkou. Následne sa krv nechá koagulovať, aby sa oddelila plazma od krvného koláča. Pri centrifugovaní krvi sa krvný koláč usadí pod gel, ktorý zabezpečí nepremiešanie zložiek krvi a ľahšie pipetovanie.

  Dôležité!

  Výsledky testov interpretuje vždy lekár s prihliadnutím na klinický stav pacienta a jeho cestovateľskú alebo sociálnu anamnézu. Preto po obdržaní akéhokoľvek výsledku Vašej krvi alebo iného biologického materiálu, poraďte sa so svojim praktickým alebo iným lekárom. On pozná Váš zdravotný stav a dokáže adekvátne posúdiť relevantnosť výsledku.

   

  Ak máte podozrenie na styk s osobou nakazenou vírusom Covid19, nie je vhodné okamžité testovanie. Výsledky budú negatívne. Odporúčaný čas inkubácie je 4-6 dní, preto si vyžiadajte telefonicky od praktického lekára po popísaní situácie práceneschopnosť a následne po uplynutí inkubačného času sa dajte otestovať. Počas práceneschopnosti pri podozrení na ochorenie sa nestretávajte s nikým, hlavne nie so staršími ľuďmi. Vetrajte miestnosť, príjmajte dostatok tekutín. Momentálne nie je na Covid19 žiadna iná liečba než symptomatická. O liečbe príznakov a komplikáciách sa poraďte so svojim lekárom.

  Aktuálne informácie získate aj na stránke: korona.gov.sk

  Potrebujete viac informácií?

  "Odosielateľ odoslaním tohto kontaktného formulára berie na vedomie, že ním poskytnuté údaje a informácie v rozsahu kontaktného formulára budú spracovávané v zmysle
  zásad o ochrane osobných údajov