Súkromné medicínske centrum FYZIO KLINIK
  Author

  Súkromné medicínske centrum FYZIO KLINIK

  FYZIO KLINIK je súkromné medicínske centrum zamerané na diagnostiku a liečbu pohybového aparátu, ktoré vzniklo v roku 2011 založením dvoch ambulancií: Ortopedickej ambulancie a FBLR (Rehabilitačnej) ambulancie.

  Prečo spolupracujeme s FYZIO KLINIK?

  Daniel Ornyi, špecialista na dekubity

  Daniel Ornyi, konateľ MEDI ADOS

  Už logo spoločnosti naznačuje určitú alternatívu v západnom systéme liečby, preto sa snažíme odporučiť našim klientom vyhnúť sa operatívnej liečbe. Veríme, že základom liečby je kooperácia pacienta s terapeutom. Je dôležité, aby naši klienti rozumeli každému kroku liečby. Vo FYZIO KLINIK majú na klienta čas a snažia  sa mu vždy vysvetliť akýkoľvek posun v liečbe.” Hovorí Daniel Ornyi, konateľ spoločnosti MEDI ADOS a pokračuje.

  “Klient je človek a nie tovar, preto je jeho spokojnosť naším najvyšším cieľom. Služby, ktoré nie sme schopní dodať v rámci našej hlavnej činnosti, zabezpečujeme referenciou a odporúčaním. V oblasti fyzio je to práve FYZIO KLINIK.”

  Fyzioterapia je naša nosná služba…

  Pre väčšinu ľudí je pojem rehabilitácia či fyzioterapia len cvičením, masážou alebo elektroliečbou.

  “Fyzioterapia je z nášho pohľadu komplexná a cielená liečba problému zo všetkých možných hľadísk. Nevieme vyliečiť problém bolesti krížov bez toho, aby sme skorigovali všetky denné činnosti, ktoré môžu tieto bolesti ovplyvňovať. A nie iba činnosti, ale aj na vnútorné nastavenie, vnútorné prostredie organizmu, rôzne neurologické, imunologické či interné problémy.” Hovorí Ivan Malárik a pokračuje

  “Chronická bolesť vzniká dlho pred jej vypuknutím a preto sa musíme pozrieť spätne a vyriešiť najprv príčiny. Väčšinou už potom nie je dôvod riešiť samotnú bolesť veľmi dlho, tá sa vyrieši sama. Práca fyzioterapeuta u nás je najmä v hľadaní súvislostí a nadobúdaní poznatkov zo všetkých medicínskych odborov. Fyzioterapeut je častokrát odborník v rôznych oblastiach a potreba neustáleho vzdelávania je u nás priam nevyhnutná.”

  Služby FYZIOKLINIK

  • fyzioterapia/rehabilitácia
  • liečba bolesti
  • ortopédia
  • mentálny tréning
  • cvičenie počas tehotenstva
  • spinálne centrum
  • celostná diagnostika
  • masáže
  • infúzie
  • odber krvi
  • poradenstvo v oblasti ergonómie

   Kontakt:

   FYZIOKLINIK s.r.o.
   Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava
   Slovenská republika

   +421 (0) 948 774 888
   recepcia@fyzioklinik.sk
   www.fyzioklinik.sk

   Objednajte sa… recepcia@fyzioklinik.sk