Služby

SLUŽBY MEDI ADOS

POSKYTUJEME

Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí

Odber biologického materiálu na vyšetrenie (krv, moč, výtery)

EKG

Prípravu na interné predoperačné vyšetrenie

Zapožičanie odsávačky

ZABEZPEČÍME

Kompletnú fyzioterapeutickú starostlivosť

Opatrovateľské služby

Dopravnú zdravotnú službu

Zabezpečíme konzultáciu lekára

Laboratórne vyšetrenie v akreditovaných laboratóriách

Čo je to komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí?

Injekčná liečba

 • Príprava, podávanie a sledovanie infúznej liečby

 • Podávanie všetkých druhov injekcií – pod kožu, do svalu, do žily

 • Podávanie liekov vo všetkých formách

 • Aplikácia neinjekčnej formy

 • Meranie krvného tlaku, pulzu, dychu telesnej teploty

 • Meranie hladiny glykémie a cholesterolu

Ošetrovanie rán a dekubitov

 • Prevencia preležanín (dekubitov) a polohovanie

 • Nácvik starostlivosti spojený s poradenstvom o imobilného pacienta

 • Preväzy a ošetrenia rán (vredy, dekubity, pooperačné rany, rany po amputácii)

Ostatné

 • Zavedenie a výmena permanentného katétra u žien, výplachy katétrov u mužov

 • Podanie očistnej a liečebnej klyzmy

 • Starostlivosť o stomický vývod, spolupráca s ILCO klubom

 • Komplexná starostlivosť o onkologického pacienta

 • Komplexná starostlivosť o chorého v terminálnom štádiu