Služby

SLUŽBY MEDI ADOS

POSKYTUJEME

Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí

Odber biologického materiálu na vyšetrenie (krv, moč, výtery)

EKG

Prípravu na interné predoperačné vyšetrenie

Zapožičanie odsávačky

ZABEZPEČÍME

Kompletnú fyzioterapeutickú starostlivosť

Opatrovateľské služby

Dopravnú zdravotnú službu

Zabezpečíme konzultáciu lekára

Laboratórne vyšetrenie v akreditovaných laboratóriách

Čo je to komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí?

Injekčná liečba

 • Príprava, podávanie a sledovanie infúznej liečby

 • Podávanie všetkých druhov injekcií – pod kožu, do svalu, do žily

 • Podávanie liekov vo všetkých formách

Ošetrovanie rán predkolenia, pooperačných rán a dekubitov

 • Prevencia preležanín (dekubitov) a polohovanie

 • Nácvik starostlivosti o imobilného pacienta spojený s poradenstvom

 • Preväzy a ošetrenia rán (vredy predkolenia, preležaniny – dekubity, operačné rany alebo iné rany)

Ostatné

 • Aplikácia neinjekčnej formy

 • Meranie krvného tlaku, pulzu, dychu telesnej teploty

 • Meranie hladiny glykémie a cholesterolu

 • Zavedenie alebo výmena permanentného katétra u žien, výplachy katétrov u mužov

 • Podanie očistnej alebo liečebnej klyzmy podľa ordinácie lekára

 • Starostlivosť o stómiu a edukácia stomika

 • Starostlivosť o onkologického pacienta, pacienta v terminálnom štádiu, alebo inak vážne chorého pacienta

"Odosielateľ odoslaním tohto kontaktného formulára berie na vedomie, že ním poskytnuté údaje a informácie v rozsahu kontaktného formulára budú spracovávané v zmysle
zásad o ochrane osobných údajov