Služby

Výkony - služby, ktoré poskytujeme

Injekčná, infúzna a tabletková aplikácia liečiv a odbery

Príprava, podávanie a sledovanie infúznej liečby podľa ordinácie lekára
Podávanie injekcií podľa ordinácie lekára
Podávanie liekov v neinjekčnej forme

Ošetrovanie rán a dekubitov

Prevencia preležanín (dekubitov) a polohovanie
Nácvik starostlivosti spojený s poradenstvom o imobilného pacienta
Ošetrenie a preväzovanie rán (vredy, dekubity, pooperačné rany, rany po amputácii a iné…)

Ostatné výkony

Meranie krvného tlaku, pulzu, dychu telesnej teploty
Odber biologického materiálu na vyšetrenie (krv, moč, spútum, výtery z hrdla, nosa, rekta, odber vzoriek z rán na kultivačné vyšetrenia)
Meranie hladiny glykémie
Zavedenie a výmena permanentného katétra u žien, výplachy katétrov u mužov
Podanie očistnej a liečebnej klyzmy
Starostlivosť o stómiu
Komplexná starostlivosť o onkologického pacienta vrátane chorého v terminálnom štádiu
Toaleta pacienta vrátane polohovania
Zdravotná výchova a poradenstvo
Donáška liekov, jednorázových pomôcok a zdravotníckeho materiálu
Nadštandardné výkony a služby podľa potrieb klienta
Doplnkové výkony a služby sociálnej starostlivosti

Dôležité!

Obväzový materiál, náplaste, masti, pasty, peny a iný špeciálny zdravotný materiál, ako aj lieky a infúzne roztoky hradené zo zdravotného poistenia, Vám predpíše Váš lekár.

Agentúra nemá právo predpisovať lieky, zdravotné pomôcky ani zdravotný materiál. Radi vám však pomôžeme s vybavením všetkých pomôcok, ktoré sú na základe platnej legislatívy nárokovateľné.

Klient si  zabezpečí lieky, liečivá, zdravotnícky materiál a pomôcky  cestou všeobecného lekára alebo špecialistu na základe receptu podľa podmienok určených zdravotnou poisťovňou, alebo poukazom na pomôcky. V prípadoch, ak sa klient rozhodne pre pomôcky a materiál, ktoré nie sú hradené poisťovňami, realizuje úhradu na vlastné náklady.