Author

  Rehabilitačné cvičenia a pohybové aktivity pre klientov

  Pohyb a duševná pohoda sú základ v každom veku…

  V tomto texte sa budem venovať možnostiam pohybu a využívaniu ďalších prvkov pre zlepšenie fyzickej a duševnej pohody.

  polohovanie

  Správne polohovanie napomáha k prevencii a ochrane zdravia klienta v dôsledku imobility. Pomocou polohovania predchádzame dekubitom, skrátením šliach asvalov, stuhnutím kĺbov či rôznym deformáciám. Ideálne je meniť polohu každé dve hodiny, zbaviť sa prebytočnej vlhkosti. Najcitlivejšie postihnuté miesta dekubitmi sú pri stretávaní sa kosti s kožou, ako napríklad päty, lakte, kostrč.

  využívanie prvkov muzikoterapie

  Muzikoterapia je terapia, ktorá využíva prvky hudby na mentálnu hygienu, osobnostný rozvoj a prispieva ku kvalite života. Pomocou tejto terapie spojenej s cvičením vieme pôsobiť na veľa diagnóz azdravotných stavov. Využívame ju pri nevyliečiteľných chorobách, pri klientoch po cievnych príhodách, s parkinsonovou chorobou. Najčastejšie pri cvičení využívame individuálnu formu, kde sa snažíme naladiť klienta na psychickú pohodu a príjemne strávený čas.

  masáž

  Masáž je jedna z najstarších liečebných techník. Masáže má viacero vplyvov a účinkov na ľudský organizmus. Priamy účinok vyvoláva fyzikálne a biomechanické zmeny v tkanivách, nepriamy účinok je sprostredkovaný nervovým a endokrinným systém a celkový účinok sa prejavuje zmenou vegetatívnej rovnováhy. Pomocou masáže sa snažíme vplývať na nervovú sústavu, kožu a svaly. Pri využívaní tlaku pri technikách dráždime množstvo nervových receptorov, ktoré stimulujeme alebo utlmujeme. Pri vplyve na kožu stimulovaním napomáhame k jej regenerácii a posilneniu. Prekrvenie kože zvyšuje množstvo kolagénu a tým sa zlepšuje kvalita a sila kože. Vplyvom masáže na svaly sa odplavujú odpadové látky a zvyšuje sa svalový tonus, odstraňujú sa kŕče a obnovuje sa pohyblivosť svalov.

  cievna gymnastika

  Príčiny vzniku cievnych chorôb je niekoľko. Či už dedičná predispozícia, vek, nadváha, nedostatok pohybu, dlhé sedenie, fajčenie, prekonaná žilová trombóza čo je vznik krvných zrazenín. Najdôležitejšou prevenciou je pohyb, dobrá strava a správna obuv. Pohybová aktivita napomáha k dobrej funkcii žilového systému. Pohybové aktivity vykonávame na lôžku jednoduchými cvikmi, od členkov, či zápästí po cvičenia celých končatín. Kde často využívame zmenu polôh končatín a gravitáciu.

  dýchacia gymnastika

  Dýchanie poznáme hrudníkové, brušné a zmiešané. Dýchaciu gymnastiku možno rozdeliť na základnú a špeciálnu. Pri základnej využívame prirodzený rytmus dýchania s pohybom končatín , kde vplývame na zlepšenie práce hrudníka a aplikujeme ho pri úvode cvičenia. Špeciálnu dýchaciu gymnastiku poznáme lokálnu, dynamickú a statickú. Využívame pri nej zmeny polohy tela, hlavy, sed, stoj či zamieria sa na konkrétnejšiu oblasť dýchacej sústavy.

  nácvik samostatnosti s využitím prvkov zo sociálnej rehabilitácie

  Cieľom nácviku samostatnosti je zlepšiť pohybové schopnosti a kvalitu života klienta. Vytvárať podmienky k jeho zaradeniu do čo najbežnejších pracovných a životných činností. Pomocou prvkov zo

  vertikalizácia

  Pomocou vertikalizácie priaznivo vplývame na ventiláciu dýchacích ciest a srdcovo cievneho systému, či na vyprázdňovanie. Slúži ako prevencia proti zápalu pľúc. Zabraňuje úbytku ochabovaniu svalovej štruktúry, zabraňuje kontraktúram a zlepšuje pohyblivosti kĺbov.

  izometrické cvičenia

  U klientov Izometrické cvičenie využívame pri bolestiach a unavených svalov. Fungujú na princípe izometrického napätia, ktoré vplýva na rast a stimuláciu danej svalovej skupiny. V izometrii poznáme svalovú silu statickú a dynamickú. Izometrické cviky sa vykonávajú v nezmenenej polohe, často len s vlastnou váhou a určitý časový limit.

  cvičenie s prvkami SM systému

  Pri cvičení s prvkami sm systému využívame elastické lano, gumový expander. SM systém pracuje najmä s rukami a využívame ho pri uvoľňovaní chrbtice, posilnení brušný a driekových svalov. Má dobrý vplyv na zlepšenie stability. Cviky vykonávame v ľahu, v sede a v stoji v závislosti od zdravotného stavu klienta.

  balančné cvičenia

  balančné cvičenia prispievajú ku koordinácii pohybu, k aktivovaniu a posilneniu stabilizačných valov v hlbších vrstvách. Pomocou neho prispievame u klienta k odstráneniu stresu, svalového napätia a nerovnováhy. Metóda má priaznivý vplyv na bolesti chrbta a kĺbov a spevňuje postavu.

  strečing

  pri strečingu ide o pomalý pohyb pomocou, ktorého naťahujeme svaly. Je prevenciou proti poraneniam pohybového a oporného aparátu. Správny strečing prispieva u klientov k uvoľneniu svalového napätia psychiky, zlepšuje elasticitu svalových vlákien a kĺbovú pohyblivosť. . Dĺžka naťahovanie jednotlivých svalov je od 5 sekúnd do 2 minút.

  cvičenia s gumovým expanderom

  sociálnej rehabilitácie vplývame na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Tým ako sa guma, prípadne pružina naťahuje, rastie aj odpor, ktorý cvičencovi kladie. Znamená to, že najväčší odpor pre klienta nie je dosahovaný na začiatku, ale v samotnom závere opakovania. Tento fakt umožňuje pridať do cvičenia niečo nové a pomôcť tak sval lepšie precvičiť a prekrviť. 

  Zdravotná telesná výchova

  Pri zdravotnej telesnej výchove vyberáme pre klientov individuálne najvhodnejšie pohybové aktivity, ktoré priaznivo vplývajú na jeho zdravotný stav. Snažíme sa aby klienti, prebrali zodpovednosť za svoje zdravie, rozširujeme vedomosti a zručnosti ako si pohybovými aktivitami zlepšiť zdravie a kvalitu života.

  Liečebná rehabilitácia

  Liečebnú rehabilitáciu poznáme aktívnu apasívnu. Pri aktívnej liečebnej rehabilitácii uklientov poznáme cvičenia zamerané na rozvoj sily, obratnosti, vytrvalosti a rýchlosti. Každá z týchto skupín má svoje špecifiká na čo majú vplyv a pôsobenie, ktoré vyberáme podľa toho na čo sa potrebujeme uklienta zamerať. Podľa zdravotného stavu klienta využívame cvičenia vpredstavách, cvičenia s dopomocou, aktívne cvičenia a cvičenia proti odporu.

  Balančné cvičenie

  Balančné cvičenie

  Cvičenie s gumovým expanderom

   

  Cvičenie s gumovým expanderom

  Nácvik chôdze pri madle

  Nácvik chôdze pri madle

  Cvičenie pri madle

   

  Cvičenie pri madle

  Nácvik chôdze s g-aparátom

  Nácvik chôdze s g-aparátom

   

  Cievna gymnastika

  Pripravil: Mgr. Stanislav Opavský