Privátna rehabilitačno-fyzioterapeutická starostlivosť MediAdos

Komu je určená rehabilitačno fyziotarapeutická starostlivosť?

V sekcii privátna rehabilitačno fyzioterapeutická starostlivosť v súčinnosti so zdravotným manažmentom sa odborne venujeme starostlivosti o pacienta po stránke rehabilitácií a fyzioterapie, s prihliadnutím na reálny stav a diagnózu pacienta.

Servis privátnej rehabilitačno – fyzioterapeutickej starostlivosti obsahuje:

 • vertikalizácia, v sede  a stoji (s G-aparat, chodítkom)

 • nácvik: stoj, chôdza, sed

 • posilňovanie oslabených svalov

 • posilňovanie panvového dna

 • nácvik správneho polohovania a prevencia proti dekubitom

 • poúrazová a pooperačná rehabilitácia

 • rehabilitácia po CMP

 • myofasciálne techniky

 • mäkké techniky

 • tejpovanie

 • masáže

 • cievna gymnastika

 • dychová gymnastika, cvičenie

 • sm systém

 • kineziotréningy a kinezioterapia

 • cvičenie na bosu a balančných podložkách

 • suchá ihla

 • liečebná rehabilitácia

 • zdravotná a telesná výchova

 • cvičenie na zdravý chrbát, odstraňovanie svalových disbalancií

 • strečing a uvoľňovacie techniky

 • cvičenie s joga valcom a joga brick

 • cvičenie s gumovým expanderom

 • cvičenie po covid ochorení

Kontakt na privátnu rehabilitačno – fyzioterapeutickú starostlivosť a kineziotréningy

Telefonicky na čísle: 0910 10 23 23