Privátna lôžková starostlivosť MediAdos

Komu je určená privátna lôžková starostlivosť?

V sekcii privátneho lôžkového servisu v súčinnosti so zdravotným manažmentom sa odborne venujeme starostlivosti o pacienta po technickej stránke, zabezpečeniu profesionálnej hygieny na dennej báze, prevencii defektov kože, telesnej kompenzácii pre zachovanie  mobility s prihliadnutím na reálny stav a diagnózu.

Servis privátnej lôžkovej starostlivosti obsahuje:

 • úvodna individuálna konzultácia na mieste s vyhodnotením stavu

 • odkonzultovanie možných reálnych postupov a nastavenie plánu mobility

 • komplexná hygiena s použitím dostupných pomôcok ( zdviháky, bazény, kúpeľné lôžka, otočné stoličky )

 • ošetrenie povrchových rán a drobných preležanín do 5 cm bez nutnosti odbornej chirurgickej intervencie

 • výmena inkontinenčných pomôcok

 • výmena a ošetrenie stómie

 • starostlivosť o PEG sondu

 • starostlivosť o tracheostomickú kanylu

 • starostlivosť o ústnu dutinu

 • ošetrenie kože po celkovom kúpeli a edukácia rodinných príslušníkov a opatrovateľa v téme vhodnej hydratácie kože

 • nácvik vhodných polôh pre pacienta, konzultácia polohovania, edukácia

 • manikúra, pedikúra / na vyžiadanie /

 • kadernícke služby / na vyžiadanie /

 • individuálne konzultácie a lekárska internistická intervencia / podľa potreby /

 • nutričný manažment so zabezpečovaním podpornej výživy pre pacienta

 • edukácia pri potrebe podporných neinvazívnych pľúcnych ventilácií

 • pri špeciálnych diagnózach ALS / amyotrofická laterálna skleróza /, svalové dystrofie, sklerózy multiplex a rozličné druhy paréz servisujeme s prihliadnutím na stav a fyzickú dispozíciu,kde berieme do úvahy zvyky a možnosti pacienta i jeho zažité rituály s plným zachovaním kvality servisu, v prípade novovzniknutého stavu edukácia postupov a nastavenie parametrov vhodnej starostlivosti a manipulácie

Kontakt na privátnu lôžkovú starostlivosť

Telefonicky na čísle: 0914 161 161

Mailom priamo na adresu Stanislavy Mattovej mattova@mediados.sk