Praktický sprievodca výživou seniorov

Socializácia pacienta po hospitalizáciiPraktický sprievodca výživou seniorov

Milí naši čitatelia, klienti. Radi by sme okrem našich príspevkov k správnemu polohovaniu o správnych technikách pri manipulácii s pacientom, priniesli v krátkom čase aj články a témy, k nemenej dôležitej téme. Tou je výživa súvisiaca s rekonvalescenciou pacienta i pacientov na lôžku.

Výživa, ako jeden z najdôležitejších vplyvov prostredia má absolútne zásadný význam pre uchovanie fyzickej kondície, zdravia. Je to hybná sila pre upevnenie vitality a životne dôležitých funkcií. Nebudeme Vás v článkoch teoreticky zaťažovať, ale veľmi prehľadnou formou vám predstavíme hodnoty jednotlivých surovín, z ktorých si pacient dokáže zobrať výsostne prospešné látky pre svoj organizmus.

Rozdiely vo výžive počas rekonvalescencie

Organizmus v procese rekonvalescencie či v časoch náročnej choroby, má prioritne iné nároky na výživu a energetické spracovanie, ako za normálnej situácie. Radi by sme Vám jednoducho priblížili zákonitosti výživy, ale aj praktické využitie pri príprave jednoduchých jedál a ich dávkovanie s ozrejmením na kalorické hodnoty, ktoré sú pre seniorov i ležiacich pacientov dostačujúce.

Vysvetlíme si funkciu živín – bielkovín, tukov, glycidov, ochranných látok a vitamínov. No a v praxi ich prevedieme do univerzálneho vzorového jedálnička, ktorý vám pomôže k lepšiemu pochopeniu správneho stravovania ležiacich pacientov, ale i pacientov vo vyššom veku, ktorí majú pridružené choroby.


Menej je niekedy viac…

Dnešná doba sa vyznačuje obrovským množstvom teórií i jedálničkov. Z toho potom vzniká značný chaos pri pochopení priorít. Našou úlohou je priniesť vám minimalizovaný koncept pacientskej výživy do praxe s kvalitatívnym prihliadnutím na výber produktov a výživovú hodnotu.

V tejto časti je potrebné si uvedomiť, že zdravý organizmus si riadi príjem potravy pocitmi hladu a chuťou k jedlu. Staršie teórie hovoria o Pavlovovom učení, že v mozgu existuje tzv. potravové centrum, ku ktorému prichádzajú signály cestou nervovou a krvnou. V mozgu existujú nervové centrá, ktoré po podráždení vyvolajú chuť k jedlu. Ich zničenie a poškodenie je v praxi premietnuté do nechutenstva.

Všeobecne poznáme, že pocit hladu sa dostaví po znížení hladiny krvného cukru. Je ale dokázané, že za pocit hladu zodpovedá aj krvná hladina určitých látok, ktoré vznikajú trávením hlavných živín, čo pri chorobných stavoch zlyháva.

Ciele praktického sprievodcu výživou seniorov a pacientov v rekonvalescencii

Cieľom, milí naši čitatelia je to, aby boli naše články a ozrejmenie jednoduchých faktov praktickým pomocníkom pri nezodpovedaných otázkach, ale aj radcom pri príprave plnohodnotných jedál.

Samozrejme, budeme vďační aj za vaše pripomienky, ktoré by prispeli k zlepšeniu úrovne rubriky a k obohateniu obsahu.

Stanislava Mattová