Polohovanie pacienta z boku do sedu
  Author

  Polohovanie pacienta z boku do sedu

  V predchádzajúcom príspevku sme sa venovali prepolohovaniu pacienta zo základnej polohy na chrbte do polohy na boku. Dnes si povieme viac na tému polohovanie pacienta z boku do sedu.

  Ak vychádzame zo základnej polohy na chrbte a cieľová poloha je sed, prechádzame si fázami, ktoré sme už prebrali, čiže prepolohujeme pacienta na bok. Nezabúdame na dôležitú skutočnosť, akou je vyhradený dostatočne dlhý čas na úkony.

  Pacienta nesmieme prepolohovávať rýchlo, pretože berieme do úvahy to, že pacient je dlhodobo ležiaci a rýchle prepolohovávanie z boku na chrbát a hneď do sedu by mohlo spôsobiť vertigo – závrať. Takto môžeme vyvolať u pacienta nežiadúci efekt – strach z polohovania a tým zablokujeme jeho chuť spolupracovať.

  Pri akejkoľvek činnosti a manipulácii s pacientom musíme mať na zreteli benefit vykonávaných činností pre pacienta. Patrí sem samozrejme aj polohovanie.

  Ak sa bude pacient báť úkonov, ktoré s ním robíme, nebude spolupracovať. Potom sa môže stať, že prepolohovanie bude vyzerať,  ako keby sme sa preťahovali zo strany na stranu. Ak nám bude pacient veriť, bude spolupracovať. Vtedy bude aj s ním jednoduchšia a ľahšia.

  Polohovanie pacienta z boku do sedu – rekapitulácia činností pri polohovaní:

  • verbálna príprava pacienta
  •  príprava pomôcok
  •  príprava prostredia
  •  samotné polohovania
  •  zaistenie bezpečnosti po prepolohovaní
  •  pozorovanie po prepolohovaní

  Polohovanie pacienta z boku do sedu základný postojPostup polohovania

  Na obrázku č. 2 vidíme, že po odstránení podporných pomôcok z okolia pacienta a prípravy lôžka do patričnej výšky prispôsobenej na dobrú manipuláciu s pacientom, pristupuje pracovník čelom k pacientovi. Vzdialená bočnica lôžka je vytiahnutá a zaistená pre prípad, že by pacient skĺzol. Základom polohovania do sedu z polohy na boku je pokrčenie kolien a bedier do 90 stupňov. Kolená a predkolenia musia byť na okraji lôžka.

  Následne uchopíme pacienta jednou rukou pod krkom až na chrbáte. Neťaháme ho za krk, ani za ruku a druhou rukou pod kolenami, (tak ako na obrázku), kde presne vidno, že kolegyňa má svoju ľavú ruku pod krkom na chrbte pacienta. Pravou rukou uchopila pacientku pod kolenami. Pacientka je v bezpečnom úchope, pretože hlavu má vyloženú na predlaktí kolegyni, ktorá stojí tesne pred ňou, čím znižuje riziko pádu pacienta smerom dopredu.

  Súbežným pohybom a pákovým efektom postupme spúšťa nohy – predkolenia smerom dolu. Spolu s tým dvíha pacienta opretého o ruku do sedu. Keďže pri takejto manipulácii využívame fyziku a pákový efekt, nenamáha sa pracovník toľko, ako keby použil iné metódy polohovania.

  Dobrá rada pri polohovaní:

  Používajte pri prepolohovávaní hodvábnu polplachtu (viď obrázok), ktorá sa elegante kĺže pod zadkom. Ľahšie sa s pacientom manipuluje a otáča bez toho, aby sa pod zadkom pokrčila plachta, čo je ďalším nežiadúcim efektom pri polohovaní. Zároveň sa predchádza vzniku dekubitu.

  Nezabúdame stáť stále pred pacientom, ktorý sa nás môže pridŕžať.

  Po prepolohovaní do požadovanej polohy zotrváme pred pacientom niekoľko minút, aby sme sa uistili, že nemá závrať.

  Polohovanie pacienta z boku do seduuDôležité pri polohovaní z boku do sedu

  1. nezabudnime si pred polohovaním pripraviť pomôcky na zaistenie pacienta po prepolohovaní do cieľovej polohy, v tomto prípade do sedu.
  2. neopúšťame nezaisteného pacienta
  3. komunikujeme s pacientom o jeho pocitoch a pohodlí

  Pomôcky k zaisteniu pacienta pri polohovaní:

  1. perina alebo deka
  2. vankúše rôznych veľkostí
  3. podložky a polohovacie “účko”, ktoré použijeme za pacienta.

  Polohovacie pomôcky na lôžko pacienta nájdeme na internete v rôznych portáloch o zdravotníckych pomôckach.

  Rovnaký postup použijeme aj na uloženie do polohy ležiacej, len postup je opačný.

  Pristúpime k pacientovi spredu, jednou rukou ho pridŕžame. Druhou rukou odstránime polohovacie pomôcky z lôžka pacienta tak, aby nezavadzali pri ďalšej manipulácii s pacientom. Uchopíme pacienta pravou rukou pod kolenami a postupne ich dvíhame, pričom pacienta pokladáme do našej ľavej ruky na predlaktie.

  Opätovne využívame fyzikálne zákony páky. Úkony aj teraz robíme pomaly a plynulo. Pacientom netrháme, prudko nemanipulujeme a dbáme na sústavný verbálny, ale aj neverbálny kontakt.

  Veríme, že sme vám pomohli

  Tím MEDI ADOS