Ošetrovateľský tím MEDI ADOS

Zoznámte sa s tímom MEDI ADOS

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná sestrou s príslušnou odbornou spôsobilosťou, prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

 

Ošetrovateľský tím domácej ošetrovateľskej starostlivosti MEDI ADOS tvoria zdravotné sestry. Disponujú vedomosťami a skúsenosťami, ktoré získali svojou odbornou prácou a štúdiom počas mnohých rokov. Svoju prácu berú ako poslanie. Ich skúsenosti zachytávajú životopisy, ktoré sú dostupné nižšie.