Blog

MEDI ADOS radí a opovedá

Ošetrovateľ v domácom prostredí – blog prináša informácie a aktuality o tom, na čo máte právny nárok, čo je nové v oblasti ošetrovania v domácom prostredí a iné dôležité informácie.