O nás

LICENCIA

MEDI ADOS je agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Naše služby poskytujeme na základe licencie odborného zástupcu pre ošetrovateľstvo zo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SkSaPA) a na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia číslo: 06333/2017-ZDR vydaného Bratislavským samosprávnym krajom.

V našej agentúre vykonávajú ošetrovateľskú starostlivosť skúsené sestry s príslušným vzdelaním. Sú registrované v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).  Všetky naše sestry sú evidované i na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) a majú pridelený vlastný kód zdravotníckeho pracovníka.

CIEĽ MEDI ADOS

Ošetrovanie v domácom prostredí má nesporne veľa výhod. Jeho cieľom je poskytnúť klientovi komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť  tak, aby sa zlepšila kvalita života pacienta. Sústreďujeme sa na doliečenie po ústavnej zdravotnej starostlivosti. Všetky služby poskytujeme v domácom prostredí, v ktorom sa klient cíti najlepšie. Našimi klientmi sú pacienti/osoby všetkých vekových skupín, ktorí o ňu požiadajú.

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme klientom, ktorých zdravotný stav si nevyžaduje hospitalizáciu. Ide hlavne o pacientov po skončení ústavnej liečby (nemocnice, doliečovacie oddelenia, hospice, paliatívne oddelenia a iné zdravotnícke zariadenia), o pacientov chronicky chorých a o pacientov s nevyliečiteľným ochorením.

"Odosielateľ odoslaním tohto kontaktného formulára berie na vedomie, že ním poskytnuté údaje a informácie v rozsahu kontaktného formulára budú spracovávané v zmysle
zásad o ochrane osobných údajov