O nás

LICENCIA

MEDI ADOS, s.r.o. je agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Naše služby poskytujeme na základe licencie odborného zástupcu pre ošetrovateľstvo zo Slovenskej komory sestier  (SkSaPA) a na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia číslo: 06333/2017-ZDR vydaného Bratislavským samosprávnym krajom.

V našej agentúre vykonávajú ošetrovateľskú starostlivosť skúsené sestry s príslušným   vzdelaním. Sú registrované v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).  Všetky naše sestry sú evidované i na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) a majú pridelený vlastný kód zdravotníckeho pracovníka.

CIEĽ MEDI ADOS

Ošetrovanie v domácom prostredí má nesporne veľa výhod. Jeho cieľom je poskytnúť klientovi komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť  tak, aby sa zlepšila kvalita života pacienta. Sústreďujeme sa hlavne na doliečenie po ústavnej zdravotnej starostlivosti. Všetky služby poskytujeme v priateľskom domácom prostredí, v ktorom sa klient cíti najlepšie. Našimi klientmi sú pacienti/osoby všetkých vekových skupín, ktorí o ňu požiadajú.

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme klientom, ktorých zdravotný stav si nežiada nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ide hlavne o starostlivosť o pacientov po skončení ústavnej liečby, ďalej o pacientov bez nutnosti hospitalizácie, o chronicky chorých klientov a o pacientov v tzv. terminálnych stavoch.