Opatrovateľský servis

Odborná starostlivosť v rámci opatrovateľského servisu

V rámci opatrovateľského servisu v súčinnosti so zdravotným manažmentom sa odborne venujeme starostlivosti o pacienta po technickej stránke, zabezpečeniu profesionálnej hygieny na dennej báze, prevencii defektov kože, telesnej kompenzácii pre zachovanie  mobility s prihliadnutím na reálny stav a diagnózu. Rozsah 2-4 hodiny denne.

Kontakt – informácie a objednanie

Telefonicky na čísle: 0914 161 161

Mailom priamo na adresu Stanislavy Mattovej mattova@mediados.sk