liečenie dekubitov
  Author

  Liečenie dekubitov – foto materiál

  Ukážky z praxe – liečenie dekubitov


  Päta – dekubit u 88 ročnej pacientky po cievnej príhode a postupné liečenie.

  Členok a nart – dekubit od posteľnej zábrany pri nedostatočnom polohovaní u rovnakej pacientky a jeho postupné liečenie.

  Dekubit v krížovej oblasti u 92 ročnej pacientky po cievnej príhode, nepolohovaná, dehydrovaná a postupné liečenie dekubitov.

  Výsledok liečenia dekubitov - pred a po

  Sústrediť sa na odborné liečenie dekubitu môže mať aj takýto výsledok. Pri potiahnutí “roletkou” vpravo je vidno výsledok. Všetky fotografie sú z praxe a súkromného archívu Daniela Ornyi, ktorý sa sústreďuje na prevenciu pred vznikom dekubitov  a ich liečenie už niekoľko rokov. Svoju prácu berie ako poslanie. V prípade, ak riešite problém s podobným typom a rozsahom defektu u vašich blízkych, neváhajte nás kontaktovať!