Kto odporúča

Kto odporúča ošetrovateľskú starostlivosť?

Ak potrebujete služby domácej ošetrovateľskej starostlivosti, odporúčanie vám poskytne :

 váš všeobecný lekár s ktorým máte podpísanú dohodu. Môžete sa stretnúť s výrazom – lekár u ktorého ste  kapitovaný

odborný lekár prostredníctvom lekárskeho nálezu

lekár lôžkového oddelenia v prepúšťacej správe ( po ukončení hospitalizácie ) spôsobom, že doporučí ďalšie ošetrenia v domácej starostlivosti cestou ADOS

 ošetrujúca sestra ústavnej zdravotnej starostlivosti, kde bol pacient  liečený