Financovanie

Financovanie ošetrovateľskej služby

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti sú súkromné spoločnosti, poväčšine s.r.o., ktoré sa delia na:

1. hradené z verejného zdravotného poistenia

2. komerčné zdravotnícke zariadenia

ADOS hradené z verejného zdravotného poistenia, majú hradený výkon podľa bodovníka a hodnoty bodu za výkon, ktorý stanovuje zdravotná poisťovňa.

ADOS v komerčnom sektore majú svoje cenníky, ktoré uvažujú s maximálnou cenou za výkon. Svoje ceny môžu prispôsobovať pacientovi smerom nadol. Takýmto cenám sa hovorí zmluvné.

Nechajte si vypracovať cenovú ponuku na ošetrovanie, poprípade sa o cenách nezáväzne informujte na našom telefónnom čísle 0917 760 988 alebo nás kontaktujte vyplnením formulára.

Financovanie služieb ADOS – MEDI ADOS – spýtajte sa na ceny.

"Odosielateľ odoslaním tohto kontaktného formulára berie na vedomie, že ním poskytnuté údaje a informácie v rozsahu kontaktného formulára budú spracovávané v zmysle
zásad o ochrane osobných údajov