Kto má nárok

Komu je určená ošetrovateľská starostlivosť?

Domáce ošetrovanie  je určené všetkým vekovým skupinám pacientov, hlavne po nemocničnej liečbe. Tiež je vhodné pri akútnych ochoreniach, keď nie je nutná hospitalizácia pacienta a ošetrenie profesionálnou sestrou v domácom prostredí pacienta  je vhodnejšia a jednoznačne i príjemnejšia voľba.
Ošetrovateľské služby pomerne často využívajú i chronicky chorí pacienti, alebo nás môžu  osloviť aj rodinní príslušníci chronicky chorých pacientov, ktorí:

vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť

sú imobilní, čiastočne imobilní a nie sú schopní samostatne prísť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia

nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť odmietajú

Využiť ošetrovateľské služby zdravotnej sestry je  v prospech pacienta

Rodinní príslušníci chronicky chorých pacientov sa nám často zdôverujú s obavami, aby neboli zle vnímaní. Starostlivosť o svojho blízkeho totiž považujú za svoju morálnu povinnosť. Tu musíme z praxe povedať,  že aj v oblasti služieb ošetrovateľov (ADOS) sa lámu ľady a predsudky idú bokom.

Pri neodbornej manipulácii s chorým, alebo ešte nevyliečeným  pacientom môže prísť k zhoršeniu zdravotného stavu, alebo k výraznej fyzickej a psychickej nepohode pacienta.

Z tohto dôvodu, hlavne u služieb na ktoré má každý zdravotne poistený občan právny nárok, odporúčame zistiť si informácie a plne sa spoľahnúť na odborníkov. Náš tím MEDI ADOS je pripravený byť pevným pilierom ošetrovania v domácom prostredí!

"Odosielateľ odoslaním tohto kontaktného formulára berie na vedomie, že ním poskytnuté údaje a informácie v rozsahu kontaktného formulára budú spracovávané v zmysle
zásad o ochrane osobných údajov