Author

  TheBestCare – najlepšia starostlivosť

  Spoločnosť TheBestCare je jedinečnou svojho druhu a poskytuje svoje služby zatiaľ na území Bratislavy.

  Služby sú poskytované pod dohľadom a pod vedením Bc. Stanislavy Mattovej, ktorá má 10 rokov skúseností s diagnózami kvadruplégia, laterálna skleróza, svalová dystrofia. Taktiež sú v rámci svojich kapacít pripravení na servis okolo bežných pacientov prepustených do domácej starostlivosti. Zaručujú profesionálny individuálny prístup nielen z technického, ale aj z psychologického hľadiska.

  Sekcia servisu lôžkového pacienta sa venuje opatrovateľským službám pre pacientov v kategórii

  • Svalová dystrofia
  • Laterálna skleróza
  • Pacienti s poruchami mozgu
  • Imobilným pacientom s rôznymi stupňami deformity a telesného postihnutia
  • Pacienti odkázaní na umelú pľúcnu ventiláciu
  • Štandardné diagnózy v rámci starnutia

  Náhla alebo pretrvávajúca imobilita pacienta je závažnou komplikáciou pri denných obslužných činnostiach, potrebnej liečbe i rekonvalescencii. Hlavnými zmenami  podľa typu pretrvávajúcej alebo náhlej diagnózy sú zmeny príjmu stravy a jej korekcia v závislosti od zníženého energetického výdaja, metabolické zmeny, zmeny vo vylučovaní, v regenerácii, v nervovo–svalovom ústrojenstve, nevynímajúc zmeny psychiky a iné.

  Základnou a dlhodobou nutnosťou je správne nastavenie fungovania štandardov v domácnosti bez výnimky pravidelných a nastavených rituálov v osobnej hygiene, ošetrovaní kože, úprava výživy a neustále sledovanie zdravotného stavu, čo súvisí  s flexibilným reagovaním na zmenu stavu a operatívnym riešením vzniknutých komplikácií u pacienta v domácnosti.

  Náš servis lôžkového pacienta sa zameriava primárne na riešenie zdravotných situácií a ich manažment v domácnosti. Všetko sa deje v súčinnosti s rodinnými príslušníkmi, ktorá vedie k udržaniu kvality života pacienta v rámci diagnózy.

  Podľa posúdenia zdravotného stavu sa zvolí plán opatrovateľskej a ošetrovateľskej činnosti, ktorý je zachovaný nepretržite s prihliadnutím primárne na pacientove želania a potreby.  Ak je to potrebné, odporúčame všetky dostupné pomôcky, vrátane  inštalovania zdvihákov a vozíkov  pre čo najkomfortnejšiu manipuláciu s klientom.

  V rámci privátneho lôžkového servisu sa zameriavame hlavne na odľahčujúcu službu, čiže sme nápomocní v situáciách pravidelnej dennej hygieny, nutnej opatery v neprítomnosti člena rodiny alebo ich opatrovateliek. Riešime flexibilne zoservisovanie náhle prepustených pacientov z nemocníc do domácnosti, štandardnú rehabilitáciu a  venujeme sa aktívnemu poradenstvu a manažmentu diagnóz.

  Po dohode poskytujeme manažment paliatívnej opatery v domácnosti s kompletným servisom  na lôžku.

  Kontaktujte nás:

  "Odosielateľ odoslaním tohto kontaktného formulára berie na vedomie, že ním poskytnuté údaje a informácie v rozsahu kontaktného formulára budú spracovávané v zmysle
  zásad o ochrane osobných údajov