Dekubity - prevencia a liečenie

  Dekubity – prevencia a liečenie

  Dekubity sú preležaniny, ktoré vznikajú pri nedostatočnom krvnom zásobení v tkanive, ktoré je vystavené neustálemu tlaku. Až v 95 % prípadoch je možné vzniku preležanín predísť. Priblížime si preto tému dekubity – prevencia a liečenie.

   Kto je rizikovou skupinou?

  Rizikovou skupinou pre vznik preležaniny sú ležiaci pacienti. Miesta, na ktorých vzniká kožný defekt sa volajú predilenčné miesta. Sú to hlavne oblasť krížová, päty, lakte, oblasti lopatiek a hlava.  Preležanina – dekubit nemusí však byť problémom iba u imobilných pacientov. S týmto ochorením sa môžeme stretnúť aj v traumatológii po úrazoch končatín, ktoré sú následne fixované v sadrových dlahách. Dlahy pôsobením tlaku na mäkké tkanivo spôsobia vážne kožné defekty.

  Ako sa dekubit prejavuje?

  Dekubit sa zo začiatku prejavuje ako bolestivá červenajúca oblasť, ktorá v priebehu hodín, maximálne dní, mení farbu postupne do čierna. Ak tento defekt stuhne, hovoríme o suchej nekróze. Ak je mäkký a zo spodiny vyteká zakalená tekutina, hovoríme o mokrej nekróze.  Komplikáciou dekubitu je následné infikovanie baktériami. Najviac ohrozeným miestom  je krížová oblasť  u ležiacich pacientov. Tam dokážeme predpokladať, že až 90% postihnutých má infikovaný dekubit krížov a to v dôsledku stekania stolice a moču do kompenzačných pomôcok (plienk). Následné hnilobné procesy v dekubite spôsobia, že sa začne tkanivo rozkladať, odlučovať a vytekať z rany. Zvykne až hnilobne zapáchať.

  Komplikovaný stav môže pacienta ohroziť i na živote. V prípade preniknutia do krvného riečišťa, môže pacientovi dokonca spôsobiť septický stav.

  Existujú postupy ktorými môžeme vážnym a rozsiahlym postihnutiam predchádzať. Najdôležitejšou prevenciou vzniku dekubitov je správne polohovanie.

  Avatar Daniel Ornyi Konateľ spoločnosti Medi Ados

  K hojeniu dekubitu môžu dopomôcť:

  – dôkladná hygiena

  – starostlivosť o ranu (čistenie, dezinfekcia, sanácia nekróz)

  – lokálna alebo celková liečba infekcie

  – hydratácia pacienta

  – správny výber pomôcok na ošetrovanie a technika ošetrovania

  Pomôcky, redukcia vlhkosti a vhodná výživa

  Veľmi dôležitou časťou liečby je snaha o zníženie pôsobenia tlaku správnym a pravidelným polohovaním pacienta. Za najvhodnejšie sa považuje používanie podložiek  a antidekubitných matracov. Nemenej významná je tiež  redukcia vlhkosti v oblasti rizikových zón. Do oblasti prevencie spadá i správna hygiena, sledovanie pokožky pacienta, ale i použitie kvalitnej kozmetiky a pomôcok proti inkontinencii.

  Ako prispieť k zlepšeniu stavu pacienta?

  K zlepšeniu stavu pacienta významne prispieva podávanie vhodných  doplnkov výživy. Ide predovšetkým o prípady, kedy pacient nekonzumuje dostatok potravy, alebo je nutné zvýšiť hladinu bielkovín, či albumínu. Dôležitou súčasťou zlepšenia stavu pacienta je odstránenie,  alebo zmiernenie prípadnej bolesti. Cieľ je pacienta čo najskôr mobilizovať.