Starostlivosť o staršieho geriatrického pacienta v domácom prostredí

  V našej spoločnosti z roka na rok rastie počet starých ľudí, ktorí sú odkázaní, resp. závislí od pomoci iných.

  Geriatria je odbor, ktorý sa venuje starostlivosti o špecifickú skupinu ľudí. Nie každý syn, dcéra, vnuk, či vnučka chce svojich rodičov alebo prarodičov umiestniť do zariadenia pre seniorov. Dôvody bývajú rôzne. Často sa sami púšťajú do zložitého riešenia vzniknutej situácie v rodine. Snažia sa ošetrovať a opatrovať v domácom prostredí svojich zverených príbuzných vlastnými silami. Námaha a zaťaženie celej rodiny, ktorá z takejto starostlivosti vyplýva, vedie časom k vytriezveniu a vyhľadaniu pomoci. Starostlivosť  a opatera sú totiž náročné po fyzickej aj psychickej stránke. Počnúc rannou toaletou, aplikáciou liečiv a polohovaním. Neskôr počas dňa podávaním obeda, opätovným podávaním liekov, polohovaním a končiac večerou až neskorou večerou.
  Geriatrický pacient je v mnohých prípadoch odkázaný na celodennú pomoc kvôli nevládnosti, postihom rôznych druhov, demencii, bolesti, slabosti, ochoreniam a niekedy i inými telesnými, či duševnými obmedzeniami.

  S vyšším vekom rastú aj nároky na ošetrovanie a starostlivosť o pacienta. Z dôvodu zvýšenej chorobnosti staršej populácie je na liečbu a lieky potrebné vynakladať viac času a finančných prostriedkov. Často je nevyhnutná i odborná pomoc.

  Avatar Bc. Mária Bultmanová Zdravotná sestra

  V MEDI ADOS využívame dlhoročné skúsenosti s prácou a starostlivosťou o starých a chorých ľudí. Často sa jedná o ležiacich pacientov, u ktorých hrozí okrem iného i vznik preležanín. Veľmi dôležité je starať sa o ich správne a pravidelné polohovanie. Tiež je dôležité predchádzať dehydratácii a dbať na pitný režim. Starší ľudia často nepociťujú smäd. Pitný režim je preto dôležité sledovať a ponúkať ich nápojmi. Neoddeliteľnou zložkou celkovej starostlivosti je i vyvážená strava. Pravidelný prísun rozmanitej potravy, správne určená diéta a dostatočný príjem tekutín zabezpečujú rýchlejšiu rekonvalescenciu, udržateľnosť dobrého zdravotného stavu, prípadne jeho zlepšovanie. Zvlášť ohrozenou skupinou sú pacienti s diagnózou diabetes mellitus (cukrovka), s poruchami trávenia (chronická zápcha alebo nepravidelná stolica), či pacienti s dyspeptickými obtiažami, s onkologickým ochorením, ale aj pacienti po náhlych mozgových príhodách, či amputáciách.

  V MEDI ADOS poskytujeme:

  • edukáciu príbuzných – poučenie o zdravotnom stave, aplikácii liekov a možností v liečbe

  • aplikácie liečiv – podľa indikácie lekára (obvodný lekár, špecialista) vnútrožilovo, vnútrosvalovo a podobne

  • preväzovanie rán – dekubitov (preležanina), vredov predkolenia a iných ťažko sa hojacich rán a všetkých druhov stómií

  • ošetrenie kaválneho katétra

  • výmenu permanentného močového katétra

  • ďalšie ošetrovateľské postupy podľa aktuálneho stavu pacienta a pridružených diagnóz

  Neváhajte sa na nás obrátiť. S poskytovaním služieb vieme začať už do 24 hodín od dohody.