Daniel Ornyi, špecialista na dekubity

  Daniel Ornyi

  Profesijný životopis

  VZDELANIE
  2017 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
  Ošetrovateľstvo
  2000 – 2001 SZŠ Strečnianska 13, Bratislava
  Sanitár, ošetrovateľ
  2013 – 2014 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 13, Bratislava
  Zdravotnícky asistent

   

  Posledné zamestnanie

  1995 – 2016 práca v operačnom trakte v sterilnom prostredí, polohovanie pacienta podľa potrieb k operačnýmým zákrokom, obsluha prístrojov (laparoskop, harmonický skalpel, Valeylab Ligasure, TEM, ERBE VIO a pod.), práca s biologickým materiálom (preparáty) a materiálom kontaminovaným rádionuklidom (Tc99 – pri operáciách Sentinel node biopsy), asistencia pri drobných zákrokoch na gynekologickej zákrokovni a iné.

  Zabezpečovanie prenosu z  operačného traktu (technická podpora v operačnom trakte) pri organizovaní, prenose obrazu a zvuku a sanitárske práce pri Workshopoch v Národnom onkologickom ústave (Aesculap workshop)

  14.11.2012 – participácia na chirurgickom workshope Laparoskopickej resekcie žalúdka (Prof. Raffaele Pugliese, Head of Poly-specialistic Surgery Department, Head of General, Oncologic and Minimally Invasive Surgery ‘S.C.’, Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano,Taliansko), (príprava  operačnej sály, technické zabezpečenie – laparoskopická  veža a prenos do kongresovej sály, poloha pacienta, obsluha prístrojov.

  24.11.2011 – participácia na chirurgickom workshope Laparoskopickej resekcie pečene S2-3 a otvorenej resekcie pečene pre metastázy kolorektáleho karcinómu (Dr. V. Sojar, PhD., MBA, vedúci lekár Kliniky abdominálnej chirurgie z Univerzitného klinického centra v Ljubljani, Slovinsko), príprava operačnej sály, prístrojov a pacientov, prenos audio a video z laparoskopu a  operačného priestoru do kongresovej sály. (http://www.preonkologiu.sk/projects/projects.htm)

  Kontaktujte ma:

  "Odosielateľ odoslaním tohto kontaktného formulára berie na vedomie, že ním poskytnuté údaje a informácie v rozsahu kontaktného formulára budú spracovávané v zmysle
  zásad o ochrane osobných údajov