Author

  BIOXA Therapeutics

  BIOXA Therapeutics s.r.o. je slovenská spoločnosť, ktorá prináša nové moderné medicínske technológie na trhy strednej a východnej Európy.

  Divízia vlhkého hojenia rán prináša tie najmodernejšie technológie vrátane živých bunkových preparátov, ktoré produkujú cytokíny a rastové faktory a tým urýchľujú proces tvorby nového tkaniva.

  Spoločnosť taktiež prináša najnovšie účinné látky na liečbu zriedkavých ochorení, ako je napríklad Duchennova svalová dystrofia.

  A v neposlednom rade vytvára centrá pre unikátnu liečbu osteoartrózy a spinálnych ochorení prostredníctvom aplikácie antagonistu receptoru Interleukin 1 z vlastnej krvi inkubovanej v špeciálnych podmienkach v Českej a Slovenskej republike.

  Viac informácií o produktoch nájdete tu: BIOXA