Ako začať

Postup, potrebné doklady a informácie

Ak spadáte do skupiny pacientov, ktorí chcú využiť služby ADOS, zavolajte nám, alebo nás kontaktujte cez kontaktný formulár – ozveme sa a navštívime vás najneskôr do 24 hodín.

Pred prvou návštevou si prosím pripravte:

1. posledné nálezy od lekára (prepúšťaciu nemocničnú správu, ambulantný nález a podobne), poprípade nám ich zašlite mailom na info@mediados.sk

2. na papier si prosím napíšte otázky, ktoré by ste chceli mať zodpovedané

3. v prípade, ak ideme ošetrovať rany, pacienta uložte na lôžko (ak nie je ležiaci pacient)

Akákoľvek starostlivosť sa má vykonávať pod dohľadom lekára, preto by nemalo chýbať odporúčanie od Vášho praktického lekára alebo iného odborného lekára, ktorý špecifikuje rozsah činností vykonávaných sestrou v domácom prostredí a odporučí kontroly pacienta.

Ak nemáte odporúčanie – indikáciu, neváhajte nás kontaktovať. Zabezpečíme konzultáciu u odborného lekára.

Priebeh prvej návštevy:

  • naštudujeme si lekárske správy;

  • pacient absolvuje vyšetrenie zdravotnou sestrou;

  • vypíšeme ošetrovateľskú dokumentáciu vrátane ošetrovateľských cieľov a plánov;

  • na základe ošetrovateľského plánu dohodneme cenu na konkrétne obdobie;

  • začneme poskytovať služby.

"Odosielateľ odoslaním tohto kontaktného formulára berie na vedomie, že ním poskytnuté údaje a informácie v rozsahu kontaktného formulára budú spracovávané v zmysle
zásad o ochrane osobných údajov

Dekubity - prevencia a liečenie