Ako polohovať imobilného pacienta z boku na chrbát
  Author

  Ako polohovať imobilného pacienta z chrbta na bok

  Na úvod si vysvetlíme, aké pomôcky potrebujeme na správne polohovanie imobilného pacienta.

  – hydraulická  polohovacia posteľ by mala byť základom na správnu manipuláciu s pacientom

  – pomôcky na polohovanie nájdeme doma, netreba nikam chodiť… vankúše, deky, paplóny

  Dnes sa budeme venovať prepolohovaniu pacienta zo základnej polohy chrbát.

  Ako polohovať imobilného pacienta z chrbta na bok?

  – bezpečnosť pri polohovaní je najdôležitejšia

  – pohodlná poloha na želanie

  Skontrolujeme zabezpečenie a zabrzdenie lôžka.

  Pacient je pripravený na polohovanie v základnej polohe na chrbte.

  Všimnite si prosím, že pod pacientom je polohovacia plachta, ktorú potrebujeme pre prípad rýchleho prepolohovania.

  K pacientovi pristupujeme vždy z tej strany, na ktorú ho budeme polohovať.

  Nikdy neotáčame pacienta smerom od seba do otvoreného priestoru, vždy ho otáčame smerom k sebe, ak by náhodou nedopatrením došlo k situácii, že by sa začal zošmykovať z postele, dokážeme ho zachytiť svojim telom.

  Manipuláciu s pacientom vykonávame vždy v ochranných rukaviciach.

  Je to z nasledovných dôvodov:

  • môže prísť k zvracaniu

  • môže prísť k náhlemu úniku stolice

  V takýchto situáciách nie je prípustné, aby sme od pacienta odbehli pre ochranné pomôcky. Preto nie je na škodu, ak balíček rukavíc máme aj na príručnom stolíku tak, aby bol nadosah.

   

  Končatinu na strane, kam ideme polohovať upažíme.

  V princípe ju dáme jednoducho pod hlavu, aby sa nezošmykla.

  Všimnite si prosím, že pacienta máme v ležiacej polohe. Nie je v sede na posteli, ani inak napolohovaný.

  • Ruku máme pod hlavou.

  • Protiľahlú končatinu pokrčíme v kolene.

  Dávame pozor na funkčné obmedzenia a bolestivosť pri manipulácii.

  Polohovanie zvládne aj 10 ročné dieťa…

  Zatlačením na koleno a potiahnutím – v tomto prípade ľavej hornej končatiny súbežne k sebe – zabezpečíme pákový efekt a otočenie pacienta na bok.

  V literatúre sa uvádza, že desať ročné dieťa dokáže takto napolohovať dospelého človeka (85-95 kg) na bok bez problémov.

  Nebojte sa preto, že to nezvládnete.

  Takúto polohu voláme stabilizovaná poloha na boku alebo aj Rautekova. (Kelnarová, J. et al. 2012, s. 43)

  Úloha vankúšov pri polohovaní.

  Po prepolohovaní na bok, podložíme pod koleno polohovací vankúš tak, aby sa žiadna časť dolnej končatiny nedotýkala s druhou končatinou.

  Môžeme voliť dva spôsoby polohy a to je polohe s hornou nohou pokrčenou vpred, alebo vypodloženou za telom.

  V druhom prípade hovoríme o polohe na poloboku vzad.

  Tu musíme ale zabezpečiť, aby horná noha bola vo výške horného bedrového kĺbu, tak, ako je to na ďalšom obrázku.

  V oboch prípadoch podkladáme za chrbát ďalší vankúš, aby sme zabezpečili zotrvanie pacienta v tejto polohe.

  Ako polohovať imobilného pacienta z boku na chrbát

  Verím, že sme Vám na začiatok pomohli a tešíme sa na ďalšie vydanie.

  Ako polohovať imobilného pacienta z boku na chrbát

  Ako polohovať imobilného pacienta z boku do sedu?

  Dnes sme si vysvetlili, ako polohovať imobilného pacienta z chrbta na bok. V ďalšom vydaní seriálu STANKA RADÍ sa budeme venovať polohovaniu z boku do sedu.

  Vieme, že to môže znieť trochu zložito, ale verte, spolu to zvládneme.

  Váš Tím MEDI ADOS